ANNAcTRUS er utviklet for å hjelpe leger å stille presise og tidlige diagnoser ved analyse av ultralydbilder. Metoden gir betydelig bedre treffsikkerhet og halverer antall vevsprøver som må tas av prostata ved mistanke om prostatakreft. ANNAcTRUS er basert på kunstig intelligens (Al-teknologi) som gjenkjenner kreftmønstere ved å lære fra tidligere tilfeller, og finner og markerer mistenkelige områder i ultralydbildene. Metoden kan oppdage mistenkelige forandringer som det menneskelige øyet, ved bruk av vanlig ultralyd eller annen bildediagnostikk, ikke alltid oppdager. Teknologien hjelper legen til å stille presise og tidlige diagnoser, og langvarige kliniske tester og studier bekrefter teknologiens evne til å oppnå betydelig bedre resultater enn tradisjonelle metoder.

Hos urologen

Fordi ANNAcTRUS finner prostatakreft i tidlig stadium kan behandling starte tidligere, noe som øker sjansen for helbredelse og reduserer risikoen for ereksjonssvikt og urinlekkasje. Teknologien baserer seg på kunstig intelligens, noe som betyr at man unngår man subjektive vurderinger. ANNAcTRUS benyttes for prostataundersøkelser (overvåkning) og biopsi ved mistanke om prostatakreft (diagnose).

Kontakt oss

Du trenger ikke henvisning for å bestille time, og din helseforsikring kan brukes hos oss

Før og etter timen

ANNAcTRUS gjennomføres alltid før biopsier.  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til ultralydundersøkelsen eller les mer om vår prostataundersøkelse her »