Menn med brødre som har hatt prostatakreft har dobbelt så høy risiko for selv å få diagnosen, sammenlignet med normalbefolkningen.

 

Prostatakreft er mange ganger en beskjeden tilstand som ikke må behandles, mens den andre ganger er dødelig. Å kunne skille mellom om man har økt risiko for å rammes av den ene eller den andre formen er derfor viktig. Men fram til nå har det ikke vært noen kunnskap om hvor stor risikoene er.

 

Les mer her: