Brannmenn Mot Kreft og Colosseum Mann har inngått et viktig samarbeid. Brannmenn har større risiko for utvikling av en rekke kreftsykdommer enn mange andre yrker.

Brannmenn blir i sin yrkeshverdag eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer. Selv om bevisstheten rundt farene er høy, og bruk av utstyr er god, viser forskning at brannmenn er betydelig mer utsatt for utvikling av en rekke kreftsykdommer*. Colosseum Mann ønsker å hjelpe brannmenn med sin ekspertise og har inngått et samarbeid med organisasjonen Brannmenn Mot Kreft. Utvidet helsesjekk eller helsekontroll er viktige preventive tiltak som bør gjøres årlig. Enten man er brannmann eller ikke.

Brannmenn Mot Kreft, jobber aktivt for å begrense kreftrisikoen i brannyrket. I tillegg arbeides det mye for at de som utvikler yrkesbetinget kreft skal anerkjennes og ivaretas på en rettferdig og riktig måte. For oss i Colosseum Mann med fokus og ekspertise på mannens helse er det viktig for oss å støtte Brannmenn mot kreft sitt arbeide. Vi bidrar i den forbindelse med reduserte priser på helsesjekk for brannmenn. Slik kan brannmenn i enda større grad få muligheten til å kartlegge egen helse og på den måte tidlig oppdage sykdom, sier Marianne Nyhus, forsikringsansvarlig, ved Colosseum Mann.

Samarbeidet innebærer blant annet reduserte priser på utvidet helsesjekk. I tillegg var Colosseum mann deltagende på Brann og Redning, et landsdekkende fagseminar for brannmenn.

Helsekontroll inneholder alle prøver og undersøkelser man trenger, og tilpasses sykehistorien. Helsekontroll er én kontroll som gir en såpass grundig og total gjennomgang av helsen at en kontroll i året ofte er nok. Gjøres kontrollen årlig er helsen under overvåkning, og endringer og eventuelle sykdommer vil oppdages i tidlig fase. For brannmenn og andre i «risikogrupper» er en helsekontroll særdeles viktig for å kunne jobbe preventivt, avslutter Dr. Franck Sky, spesialist allmennmedisin hos Colosseum Mann.

* Prostata-, testikkel-, lymfe-, benmarg-, lunge-, føflekk- og andre hudkrefttyper. Kreft i spiserør, hjerne, magesekk og tykktarm, leukemi, bryst- og nyre – blærekreft er krefttyper som er avdekket hos brannmenn.

Bestill helsekontroll hos Colosseum Mann her: https://colosseummann.no/helsekontroll/

Les mer om Brannmenn Mot Kreft her: https://www.yourvismawebsite.com/brannmenn-mot-kreft-1/startside