Colosseum Faust er eid av Colosseum Mann og Faust. Det er en klinikk som vil ha fokus på operasjoner: ortopedi, gastrokirurgi, gastroskopi og koloskopi, ØNH, gynekologi (utredning og operasjoner). Samtlige leger er spesialister med lang erfaring fra offentlig og privat helsevesen. Den nye klinikken tar i mot privatpasienter, fra helseforsikring og i 2020 vil vi også bli leverandør til Fritt behandlingsvalg.

Colosseum Faust åpnet i Moss 28.11.2019. Det skal være en klinikk med en unik bredde, de dyktigste legene og det beste utstyret. I de to operasjonstuene som klinikken vil ha til rådighet i Lilleeng Helsepark, skal det investeres i det aller mest avanserte og moderne utstyret som finnes på markedet.

– Denne etableringen vil løfte Lilleeng Helsepark til et nytt nivå. Vi er stolte og glade over at vi nå får på plass denne kirurgiske klinikken, sier daglig leder i Lilleeng Helsepark, Finn Grønseth.

Om Colosseum Faust

Faust betyr neve. Dette gjenspeiler kirurgien, arbeidet som utføres med hånden. Selskapet er dannet av venner og drives av venner. Alle ved Colosseum Faust kjenner hverandre gjennom jobb og privat.

Vi har alle jobbet sammen tidligere og høstet erfaringer fra hverandre gjennom mange år i klinisk arbeid. Vi vet hva alle i vår behandlingskjede står for og samtlige er håndplukket til de oppgavene de står ovenfor i den dagkirurgiske hverdagen. Dette gir oss og våre pasienter trygghet. Våre pasienter skal føle seg ivaretatt, sett og forstått. Vi føler oss sikre på at vår filosofi skal komme pasienten til gode.

Spesialister ved Colosseum Faust er klare for å gi deg trygghet, fokusert diagnostikk og riktig behandling av høyeste kvalitet.