Sykehuset - som etter planen skal stå klart 1 mars - blir det første private sykehuset i Norge til å operere kreft.

Sykehuset

Colosseum Mann har fått sykehusgodkjenning og investert i anerkjent Da Vinci robotteknologi for kirurgi. Sykehuset holder på å bli ferdigstilt og skal etter planen åpnes offisielt 1. mars i år. Sykehuset ligger i samme bygg som vår opprinnelige klinikk – i Colosseum Senter på Majorstua. Sykehuset er det første private sykehuset i Norge til å operere kreft, og det eneste som opererer med robotkirurgi.

Kirurgene

Bjørn Brennhovd og Nicolai Wessel er to av Europas mest erfarne robotkirurger. De skal utføre opersjonene med den avanserte Da Vinci-roboten. Til sammen har de utført over 20 000 operasjoner, hvorav 3 500 med robotkirurgi. Bjørn Brennhovd var mannens som startet innføringen av robotkirurgi i 2004, og har siden da drevet utstrakt opplæring av kollegaer landet over.

Roboten

Robotkirurgi er robotassistert kikkhullsteknikk for operasjon. Kamera og instrumenter føres inn i (rundt 6) små snitt som lages i buken, og er koblet til 4 robotarmer som styres av kirurgen fra en konsoll. Teknikken sørger for en forbedret arbeidsstilling for kirurgen, og mindre skjelving på instrumentene enn ved konvensjonell metode. Robotkirurgisk metode er minimalt invasiv, og for deg som pasient betyr det at kroppen helbreder seg derfor raskere ved robotkirurgi. Man skrives som regel ut fra sykehuset dagen etter operasjon, og man kan normalt spise, drikke og gå samme kveld.