2 ukers bruk av ibuprofen ga unge menn hormonbalansen til en 70-åring i en ny studie. Men normal bruk ikke er skadelig, sier androlog Ken Purvis.

Testosteron
Ken Purvis sier langvarig bruk av ibuprofen kan gi dårlig sædkvalitet og lavt testosteronnivå. Men normal bruk har liten effekt, sier han.

Hormonet testosteron, som hos menn produseres i testiklene, ble kraftig påvirket av bruk av ibuprofen i en ny studie. I studien tok 14 unge menn ibuprofen (2 × 600 mg om dagen) i en periode på 6 uker. Allerede etter 14 dager hadde testosteronnivåene falt, og tilsvarte hormonbalansen til en 70-åring.

Dårlig sædkvalitet

De siste 50 årene har sædkvaliteten falt kraftig hos vestlige menn. Ifølge studien kan utvidet bruk av stoffer som for eksempel ibuprofen være en av grunnene. Et av målene bak studien var å bidra med mer data til problemstillingen.

Normal bruk er ikke skadelig

Androlog Ken Purvis hos Colosseum Mann forteller at han har sett tilfeller der langvarig bruk av ibuprofen har gitt både dårlig sædkvalitet og lavt testosteronnivå. Purvis sier at all kontinuerlig bruk av alle typer legemiddler kan sette preg på kroppen. Han mener likevel at å ta en ibuprofen i ny og ne har lite å si for folk flest.