I Norge får om lag 5000 menn diagnosen prostatakreft årlig. Dette er den vanligste krefttypen blant menn, men likevel er det få som lar seg undersøke for denne eller andre sykdommer i prostata før man absolutt må.

Regelmessige undersøkelser bidrar til å oppdage prostatakreft i en tidlig fase, noe som er en forutsetning for å helbredes. Senest fra det året man fyller 50 vil det være fornuftig å la seg undersøkes årlig for kreft eller andre sykdommer i prostata.

Prostata og symptomer på sykdom

Prostata er en kjertel som kun finnes hos menn. Kjertelen ligger tett oppunder urinblæren, rundt urinrørets øverste del, og produserer et sekret som inngår i sædvæsken. Hos noen menn begynner prostatakjertelen å vokse fra slutten av 40-årene. Denne tilstanden kalles benign hyperplasi og du kan få symptomer som:

  • Hyppigere vannlating
  • Redusert urinstrålekraft
  • Følelse av at du ikke får tømt urinblæren tilstrekkelig
  • Hyppigere vannlating om natten

Disse symptomene kan også være tilstede ved betennelse i prostata eller ved prostatakreft, men symptomer vil ikke alltid oppstå ved kreft eller betennelse. Derfor anbefaler vi deg å sjekke prostata én gang i året.

Diagnostisering av sykdommer i prostata

Som en del av forundersøkelsen (screening), kartlegger vi din personlige og din families medisinske historie. I tillegg tas det en blodprøve for å fastslå hvor mye prostata spesifikt antigen (PSA) din prostata produserer.

Videre vil legen gjennomføre en rektal palpasjon. Dette innebærer at legen fører en finger opp i endetarmen for å kjenne på prostatakjertelen. Endringer i prostatas størrelse og konsistens kan gi ytterligere indikasjoner på kreft eller annen sykdom.

Dersom legen finner noe unormalt kan en pålitelig diagnose kun stilles ved å ta vevsprøver fra prostata (biopsi). I forkant vil det tas en ultralyd for å kartlegge områdene av prostata som kan være utsatt for sykdom. Det er fra disse områdene biopsien vil tas.

Ved tradisjonell metode kartlegges ikke disse områdene treffsikkert og biopsien tas ofte fra friske områder i prostata. Dette fører til at kreft eller sykdom i prostata ikke kan påvises, selv om det er andre indikasjoner på sykdom. Resultatet for den rammede blir da flere biopsier og lang ventetid før behandlingen kan igangsettes. Derfor benytter vi oss av en ny metode som finner ondartede forandringer langt mer treffsikkert. Dette betyr at antallet biopsier halveres og at behandlingen kan igangsettes raskt.

Vår metode kan dokumentere de beste resultatene på dette området. Metoden heter ANNAcTRUS og Colosseum Mann er spesialisert på denne metoden. Vi sørger for en langt mer treffsikker utredning og diagnostisering fordi vårt mål er å behandle prostatakreft og andre sykdommer i et tidlig stadium.

ANNAcTRUS – en målrettet og effektiv metode for tidlig diagnose av prostatakreft.

Colosseum Mann er den første klinikken i Skandinavia som tilbyr en såkalt ANNAcTRUS-ultralyd. Innføringen av ANNAcTRUS hos Colosseum Mann (da Prostataklinikken) kan du lese mer om her. Denne ultralyden er langt mer presis enn konvensjonelle ultralydmetoder (transrektal ultralyd og MR-bilder) og halverer derfor antall vevsprøver som må tas av prostata. ANNAcTRUS kan treffsikkert avfeie uberørte områder og oppdage mistenkelige forandringer som en vanlig ultralyd og MR ikke alltid oppdager.

ANNAcTRUS ble utviklet av professor Tillmann Loch, som er leder for urologiavdelingen ved Ev.-Luth. Diakonissenanstalt (DIAKO) i Flensburg, Tyskland. Loch ønsket å utvikle en diagnosemetode som kunne diagnostisere kreftsvulster i prostata mer presist og skånsomt.

Metoden er en videreutvikling av den vanlige, transrektale ultralydundersøkelsen som kalles TRUS. Ulempen med TRUS er at gråtonene i bildene gjør det vanskelig å konstatere nøyaktig hva bildet viser. Lochs system løser dette ved å filtrere ut og evaluere disse uklare områdene ved bruk av avansert datateknologi.

Datasystemet gjenkjenner kreftmønstre ved å lære fra tidligere tilfeller: systemet er basert på en omfattende database over analyserte sykdomstilfeller. ANNAcTRUS finner og markerer mistenkelige områder i ultralydbildene, og metodens treffsikkerhet er vel dokumentert i studier. Tillmann Lochs studie på ANNAcTRUS kan du lese mer om her.

På grunn av ANNAcTRUSs diagnostiske treffsikkerhet kan urologer gjennomføre færre og mer målrettede vevsprøver (biopsier) i etterkant av ultralydundersøkelsen. Dette bidrar til at prostatakreft kan oppdages på et tidlig stadium og sannsynligheten for helbredelse øker. En visuell simulering av hvordan ANNAcTRUS fungerer finner du her.

For menn som vegrer seg for å gjennomføre undersøkelser, eller har indikasjoner på prostatakreft, er ANNAcTRUS-metoden en betydelig forbedring i forhold til tradisjonell metode:

  • Prøvenes treffsikkerheten er betydelig høyere.
  • Kreften blir oppdaget tidligere og behandles tidligere.
  • Antall vevsprøver blir betydelig redusert, noe som gi mindre ubehag og redusert risiko for infeksjon.

ANNAcTRUS hos Colosseum Mann

Hos Colosseum Mann bruker vi ANNAcTRUS-metoden i forkant av alle biopsier. I Tyskland er det allerede utført biopsier på tusenvis av pasienter med denne metoden, og metoden har avdekt krefttilfeller der tradisjonell metode ikke har kunnet påvise prostatakreft.

Vår erfaring er at også norske pasienter som først har blitt undersøkt etter tradisjonell metode uten funn av kreft, har fått diagnostisert prostatakreft etter å blitt undersøkt med ANNAcTRUS-metoden. Dette har bidratt til at behandlingen har kunnet starte tidligere, noe som forbedrer forutsetningen for helbredelse og gir mindre risiko for ereksjonssvikt og urinlekkasje.

Vårt mål hos Colosseum Mann er at du som mann skal føle deg ivaretatt og motta best mulig omsorg med høy kvalitet. ANNAcTRUS-metoden benytter vi fordi den er langt mer pålitelig og reduserer belastningen for deg som pasient.

Ta kontakt ved spørsmål eller for en konsultasjon på telefon +47 22 60 00 50, eller send en e-post til mail@colosseummann.no. Time kan også bestilles gjennom vårt online kontaktskjema. Du trenger ikke henvisning for å bestille time, og din helseforsikring kan brukes hos oss.