Utredning og oppfølging av sykdomstilstander i prostata.

Informasjonssamtale

Vi tilbyr informasjonssamtale med lege dersom du ønsker å vite mer om utredning, diagnose og behandling av prostatakreft. Informasjonssamtalen gir deg mer utfyllende informasjon om ulike problemstillinger knyttet til utredning, diagnose og behandling av prostatakreft.

Legen vil også komme med en personlig anbefaling. Formålet er å gi deg et godt grunnlag for å kunne vurdere din situasjon og ta de valg som du mener er riktig for deg. Første steg i en eventuell utredning av sykdommer i prostata vil være å ta en PSA-test og ha en kartleggingssamtale.

PSA-blodprøve

For å undersøke om det er sykdomstilstander i prostatakjertelen vil vi først ta en PSA-test (blodprøve). PSA står for prostata spesifikt antigen og er et enzym som produseres i prostatakjertelen. Ved normale tilstander i prostatakjertelen skilles det ut lave nivåer av enzymet i blodet. Ved sykdomstilstander i kjertelen skilles det ut en større mengde av enzymet i blodet og vi vil kunne se dette ved hjelp av en blodprøve.

Mengden av PSA i blodet øker i de fleste tilfeller ved prostatakreft, men den øker også ved godartet prostataforstørrelse (benign hyperplasi) og ved betennelser i prostata og urinveier.

Vi anbefaler at menn over 55 år ved normal risiko å ta en regelmessig PSA-test. For menn under 55 år, men som tilhører en risikogruppe, anbefaler vi en individuell tilpasset screening. Forhold som kan gi økt risiko er familiehistorikk med prostatakreft hos de nærmeste slektningene eller etnisitet.

Hos Colosseum Mann tilbyr vi PSA-testing med svar på dagen og en regelmessig overvåking av din PSA-verdi. PSA-blodprøven kan du lese mer om her. En PSA-test er kun en indikasjon på en sykdomstilstand i prostatakjertelen og er i seg selv ikke nok til å påvise sykdom og ondartet forandring.

Konsultasjon

Etter at du har tatt en PSA-test, anbefaler vi en konsultasjonstime hvor vi gjør en kartlegging av din og familiens medisinske historie. Videre vil legen utføre en rektal palpasjon (DRE) som kan gi ytterligere indikasjoner på sykdomstilstander i prostatakjertelen. Finner legen noe unormalt kan ytterligere utredning være nødvendig. En pålitelig diagnose kan kun stilles ved vevsprøver fra prostata (biopsi).

DRE

DRE er en klinisk undersøkelse av prostatakjertelen som gjøres ved at legen fører en finger i endetarmen for å kjenne størrelse og form på prostatakjertelen. Endringer av prostatas konsistens og størrelse er viktige indikatorer for utredningen av sykdom i prostata.

Ultralydundersøkelse

Undersøkelsen tas ved hjelp av et instrument som føres inn i endetarmen og sender ut lydbølger, som igjen gir et bilde av prostata og omliggende vev. Ultralyd benyttes for å se etter mistenkelige områder i prostatakjertelen.

Colosseum Mann har fokus på tidlig oppdagelse av prostatakreft og benytter seg av banebrytende teknologi som bidrar til fastslå hvilke områder som er utsatt. Vår metode – ANNAcTRUS – er en ultralydmetode som, gjennom et komplekst datasystem, treffsikkert gjenkjenner kreftmønstre i prostata.

Biopsi

En pålitelig diagnose av prostatakreft kan kun stilles ved uttak av vevsprøver (biopsi) fra prostata. Biopsi gjøres ved at en tynn nål føres inn i prostatakjertelen via endetarmen og tar ut flere vevsprøver av prostatakjertelen.

Vi vet hvilke områder av prostata som er utsatt og må tas vevsprøver av fordi vi benytter oss av ultralydmetoden ANNAcTRUS før alle biopsier. Vi halverer nødvendig antall vevsprøver fordi vi tar svært målrettede prøver, noe forbedrer opplevelsen for pasienten som må gjennomføre en biopsi i tillegg til å redusere risikoen for infeksjon. Du vil likevel alltid få antibiotika i forbindelse med denne undersøkelsen.

Vår metode har en betydelig høyere treffsikkerhet sammenlignet med tradisjonelle vevsprøver og gir samtidig en bedre gradering av kreftsvulstene. Dette er viktig for å kunne gi en behandling tilpasset kreftsvulstens aggressivitet.

Vevsprøvene som tas undersøkes i mikroskop for å se om de inneholder kreftceller. Har du fått påvist forhøyet PSA og er anbefalt av din lege å ta en vevsprøve, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss. Da får du tilgang til banebrytende teknologi og en diagnosemetode som har dokumentert bedre resultater enn den tradisjonelle metoden.

Oppfølging etter en biopsi

I etterkant av en biopsi preges pasienten ofte av usikkerheten knyttet til svaret på prøvene (Histologisvaret). I denne ventetiden er vi tilgjengelig for deg, både på telefon og for samtale på klinikken. Videre oppfølging avhenger av svaret på prøvene: dersom biopsiene viser negative funn er det aktuelt med jevnlig oppfølging.

Oppfølgingen kan bestå av jevnlig sjekk av PSA-verdi og jevnlige kliniske undersøkelser og ultralyder, men oppfølgingsplanen vil være individuelt tilpasset akkurat deg og planlegges sammen med lege/urolog.

Oppfølging etter påvist prostatakreft

Dersom det blir funnet kreftceller i prostata vil pasienten bli informert om alle de ulike behandlingstilbudene og drøfte og diskutere dette sammen med lege/urolog. Behandlingen vil være avhengig av om kreften er kun lokalisert i prostata eller om den har spredt seg. Våre tilpassede behandlingsopplegg for prostatakreft tar også hensyn til pasientens alder, øvrige sykdommer og allmenntilstand.

Vår oppgave blir nå å henvise til videre behandling. Hvilken behandling som blir valgt er avgjørende for hvilken oppfølging pasienten trenger i etterkant. Oppfølging skal i utgangspunktet skje etter anvisning fra sykehusspesialist i hvert enkelt tilfelle. Kontrollopplegget vil variere med behandlingen som gis, være individuelt tilpasset og ofte være delt mellom behandlingssted og fastlege.

Dersom det er et ønske kan Colosseum Mann også tilby oppfølging etter behandling. Dette kan være årlig PSA-måling, undersøkelse og samtale. Sykepleierne kan veilede og gi råd i forbindelse med opptrening av bekkenbunns-muskulaturen og urologene kan veilede i forbindelse med bekkenbunnstrening ved hjelp av ultralyd, slik at pasienten kan få se og kjenne når de riktige musklene blir benyttet. Vi samarbeider også med erfarne fysioterapeuter som har videreutdanning innen bekkenbunns-problematikk, naprapater, og spesialister innenfor onkologisk fysioterapi.

Ta kontakt ved spørsmål om utredning av sykdommer i prostata. Dersom du ønsker en samtale med lege kan du ringe oss på telefon +47 22 60 00 50, så finner vi en tid som passer for deg. Du kan også sende en e-post til mail@colosseummann.no eller bestille time gjennom vårt online kontaktskjema. Du trenger ikke henvisning for å bestille time, og din helseforsikring kan brukes hos oss.