Kardiologi omfatter sykdomstilstander i hjertet og hjertets blodårer. Hos Colosseum Mann utføres hjerteundersøkelse hos kardiolog, eller hjertespesialist, Kjell Ingar Pettersen. Han har - i tillegg til offentlig godkjenning som hjertespesialist - doktorgrad innen hjertesykdommer og livskvalitet og har bred klinisk erfaring fra allmennmedisin, sykehjemsmedisin og generell indremedisin.

HOS KARDIOLOGEN

Hos Colosseum Mann tilbyr vi utredning og behandling av personer med økt risiko for hjertesykdom, personer med symptomer eller funn på hjertesykdom, og personer med kjent hjertesykdom. Symptomer på hjertesykdom kan inkludere brystsmerter, unormal tung pust, uforklart reduksjon i fysisk kapasitet, urolig hjerteaksjon, anfall med hjertebank, uforklart besvimelse eller påvist bilyd på hjertet. Personer med betydelig økt forekomst av hjertesykdom i nærmeste familie, med påvist høyt blodtrykk, høy kolesterol eller andre fettstoffer i blodet er i risikogruppen for hjertesykdommer.

Kontakt oss

Du trenger ikke henvisning for å bestille time, og din helseforsikring kan brukes hos oss

Før og etter timen

En standard konsultasjon varer i 60 minutter og koster 2100,-