Innhold i buken (fett eller tarmer) kan renne ut gjennom et skjørt punkt i bukveggens muskler. Bukinnholdet som tyter ut kalles et brokk, og kan gi en utbuling i lysken eller magen. Man kan være født med et svakt punkt i bukveggen, eller det kan være et resultat av belastninger og skader. Det vanligste symptomet er en kul i eller ved lysken. Kulen kan oppstå på begge sider.

Du kan oppleve smerte i lysken, og kulen kan forstørres ved belastninger eller forsvinne når du ligger. Som regel kan kulen dyttes innover, men brokk som ikke kan dyttes inn igjen kan føre til komplikasjoner.  Hos menn kan større brokk sige ned i pungen, noe som kan føre til hevelser og smerte. Hvis et brokk setter seg fast i det skjøre punktet i bukveggen kan det stoppe blodtilførselen til brokket, noe som er en alvorlig tilstand. Da kan vevet dø og sprekke opp, og tarminnhold renne ut i buken. Det kan føre til bukhinnebetennelse; en svært alvorlig tilstand.

Hvis du opplever plager må lege oppsøkes for å vurdere behandling. Hvis du har påvist lyske eller lårbrokk og har fått lang ventetid til operasjon, kan du benytte deg av Fritt Behandlingsvalg. Fritt Behandlingsvalg gir deg retten til å velge behandlingsted selv. Du kan selv finne et ønsket behandlingssted med kortere ventetid på helsenorge.no. Colosseum Mann er godkjent leverandør av Fritt behandlingsvalg for lår og lyskebrokkoperasjoner. Du kan be sykehuset ditt sende henvisningen din til oss og du vil kunne få rask time til operasjon.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på 23 27 22 55