I et stort portrett i Budstikka avis forteller Gard Lauvsnes om gründerkarrieren, og erfaringen med prostatakreft som fikk ham til å vende blikket mot mannens helse. Det ble starten på Colosseum Mann-konseptet. 

Fikk prostatakreft

Gard Lauvsnes fikk påvist kreftdiagnosen i prostata i 2011, 52 år gammel. Han forteller til Budstikka at han var redd for å operere. Han hadde hørt om senkomplikasjoner, og ville heller leve den tiden han hadde igjen uten å bekymre seg for urinlekkasjer og ereksjonsproblemer. Løsningen ble å få tak i en av Norges beste kirurger. Mengdetrening, eller hvor mange operasjoner kirurgen har utført, ble avgjørende for at  Lauvsnes skulle gjennomføre operasjonen. I dag er Lauvsnes helt frisk.

Gründer Gard Lauvsnes. Foto: Olav Stubberud.

Ansatte kirurgen

Kirurgen som Lauvsnes ble operert hos var Bjørn Brennhovd. I dag utfører Bjørn og Nicolai Wessel prostataoperasjonene på Colosseum Manns nye sykehus. De har utført flest prostataoperasjoner i Norge, og er blant Europas mest erfarne urologer og kirurger. Operasjonene utfører de med robotkirurgi.

Velykkede operasjoner

Så langt er 10 menn blitt operert på Colosseum Manns sykehus etter åpningen i mars. Allerede på førstkommende tirsdag skal enda 3 menn opereres for prostatakreft på sykehuset. Til Budstikka forteller Layvsnes at han regner med at 100 menn er operert på sykehuset i løpet av året. Maks kapasitet på sykehuset er 400 operasjoner per år.

Et tilbud for alle

De aller fleste pasientene er forsikringspasienter. Noen få betaler operasjonen av egen lomme. En helseforsikring koster et par hundre kroner i måneden. Lauvsnes mener at staten vil spare på at disse pasientene blir diagnostisert og behandlet tidlig. Årlig dør 1.100 pasienter av prostatakreft. «Det er 1.100 for mye», sier Lauvsnes.

Utviklingen fortsetter

Lauvsnes forteller om ultralydmetoden ANNAcTRUS – en ultralydmetode han har kjøpt rettighetene til. Metoden setter mer presise diagnoser ved mistanke om prostatakreft, og trenger langt færre biopsier. Han har en liste over metoder, teknikker og utstyr han ønsker å få på plass på Colosseum Mann. Listen er satt sammen av Norges største tverrfaglige fellesskap innen «mannehelse», og nevner blant annet godkjent behandling med lavdose stråleterapi. Lauvsnes vil fortsette å forbedre og utvikle Colosseum Mann, og gir det 2-5 år før kjeden har ekspandert til Skandinavia.