Til tross for at prostatakreft er den vanligste krefttypen i Norge, er det mange menn som dropper legeundersøkelsen.

En undersøkelse utført av YouGov på vegne av Volvat Medisinske senter, viser at menn er for dårlige til å sjekke seg for prostatakreft. Undersøkelsen viser at kun en tredjedel av mennene som deltok i undersøkelsen hadde sjekket seg, og 39 prosent ville ikke sjekke seg.

Les mer her: