De kreftpasientene som sliter mest med sex er menn som er rammet av prostatakreft, men flere prostatakreftrammede sier at det er vanskelig å snakke om. Dessverre er temaet også tabulagt blant helsepersonell.

I 2013 rapporterte Kreftforeningen at hele 64% av alle kreftpasienter slet med sex. Året etter skrev NRK om Haakon Wiig som mistet kona etter ti års kamp mot kreft. Han fortalte at etter over 100 møter med ulike leger, var det ikke én av dem som spurte hvordan paret hadde det seksuelt. Wiik sa den gang at det er et ”stort behov for åpenhet og informasjon” rundt sex og kreft.

At sex var en tabu blant norsk helsepersonell ble endelig bragt på banen, men fire år senere melder leder i Gynkreftforeningen, Jeanette Hoel, og styremedlem i Prostatakreftforeningen, Tor Heimdal, at leger fremdeles synes det er flaut å snakke om sex.

Tor Heimdal forteller åpent til NRK om menns seksuelle helse etter prostatakreft.

Både Jeanette Hoel og Tor Heimdal har slitt med seksuelle problemer etter at kreften rammet dem selv. Heimdal ble diagnostisert med prostatakreft i 2013 og gjennomgikk både kirurgisk fjerning av prostata og 35 strålebehandlinger. Han forteller at ”helsepersonells vegring mot å snakke om sex forringer livskvaliteten til pasientene. Det rammer psyken, humøret, arbeidsgleden og livsgleden”.

Tidligere i år har flere prostatakreftrammede fortalt at det er flaut å snakke om diagnosen – nettopp fordi prostata har noe med seksualiteten å gjøre. Leder i Prostatakreftforeningen Bergen, Arvid Haukås, mener at mange menn skammer seg over sykdommen fordi ”prostatakreft gjør noe med det å være mann”.

Nå krever Prostatakreftforeningen, der Tor Heimdal er medlem av styret, at seksuell helse endelig skal inngå i behandlingen av prostatakreft. I samarbeid med Kreftforeningen startet også Prostatakreftforeningen Blå Sløyfe-aksjonen for første gang i år – i håp om å sette få i gang større dialog rundt prostata- og testikkelkreft.

Ta kontakt med oss på +47 22 60 00 50, eller send en e-post til mail@colosseummann.no dersom du har spørsmål om prostatakreft. Vi kan også kontaktes gjennom vårt online kontaktskjema.