Stadig flere sykler til jobb, og tidligere studier gir sykkelsetet skylden for ereksjonssvikt og nedsatt følelse i penis hos mannlige syklister. Nå har forskere målt om syklister har nedsatt urin- og seksualfunksjon, sammenlignet med svømmere og løpere.

Stadig flere tyr til sykkelen til jobb. Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening mener at holdningen til sykkelen er i endring. Andersson mener at sykkelen lenge har vært hovedsakelig et treningsmiddel. Nå er sykkelen først og fremst et framkomstmiddel.

På 90-tallet fikk derimot sykkelsetet skylden for både nedsatt følelse i penis og ereksjonssvikt blant syklister. Avtalespesialist i kirurgi og urologi Morten Andersen publiserte den gang resultatet av en studie gjort på syklister som deltok i det knallharde rittet Trondheim – Oslo. Av de 1700 syklistene rapporterte Andersen at mellom 20 og 25 prosent fikk nedsatt følelse i penis, mens 10 prosent opplevde ereksjonssvikt i en periode etter sykkelrittet.

I en nylig publisert undersøkelse har forskere målt om syklister har nedsatt urin- og seksualfunksjon sammenlignet med svømmere og løpere. Målingen ble gjort gjennom en nettbasert undersøkelse av hele 3,932 menn. Totalt deltok 2.774 syklister, 539 svømmere og 789 løpere i studien.

Resultatet av undersøkelsen var at syklister har normal urin- og seksualfunksjon, men at noen syklister er mer utsatt for innsnevring av urinrøret. Interessant nok viste det seg at syklister som sykler med høy intensitet har bedre ereksjonsfunksjon enn syklister som holder et roligere tempo.