Erfaring og utdannelse

Hans Gunnar Botnen er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Han har gjennom hele karrieren hatt hovedfokus på kikkehullskirurgi og robotkirurgi. Tidligere har han jobbet ved Rikshopitalet og er nå overlege ved Drammen sykehus. Hos Colosseum Mann jobber han med hovedfokus på utredning og operasjoner av brokk, og alle operasjoner utføres med nyeste teknologi innen robot assistert kirurgi.

Urologi

Gastrokirurgi er kirurgi i mageområdet. Hos oss utreder og behandlinger gastrokirurgen brokk.

Urologen

Gastrokirurgen utreder og behandler brokk hos Colosseum Mann.

Timebestilling