Plantevernmidler og andre konserveringsmidler kan være del av problemet.